NAJČEŠĆE PITANJE KOJE DOBIJAMO

ZAŠTO MEDIJACIJA?


Na pitanje „zašto medijacija” vrlo je jednostavno odgovoriti.

UŠTEDA U VREMENU I NOVCU!!!

Kada uporedimo sudski postupak i postupak medijacije odnosno sličnosti i razlike, vidimo da se dobrim pregovorima u prijatnoj atmosferi, u kratkom roku i sa ekonomskim povoljnim parametrima možemo oslboditi spornih situacija. Misija našeg centra je razvoj i stabilizacijaodnosa kako poslovnih tako i privatnih i naravno rasterećenje pravosudnih institucija. Naša uloga je da postignete zajednički interes uz smanjene troškove u vremenu i novcu i unapredite međusobne odnose.

OSNOVNA NAČELA MEDIJACIJE


firm2 home step 1

Humanost

Zakonski rok 60 dana za rešavanje.
firm2 home step 1

WIN WIN

U sporu obe strane dobijaju.
firm2 home step 2

Poverljivost

Svi podaci postupka su poverljivi.
firm2 home step 2

Dobrovoljnost

Početak kada se strane saglase.
firm2-home-step-3

Efikasnost

Postupak medijacije je siguran i uspešan.
firm2-home-step-3

Neutralnost

Medijator postupa neutralno.
firm2-home-step-4

Ekonomičnost

Manje vremena i sredstava.
firm2-home-step-4

Ravnopravno

Posredovanje strane su ravnopravne.
 

Za sva pitanja ili nedoumice, kontaktirajte nas e-mailom ili telefonom.

VESTI INFORMACIJE

Zajedno možemo više.
Dostupni smo za Vas.